Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. POLITIKA

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání našich webových stránek nebo služeb (dále jen "nás", "my"). Respektujeme vaše soukromí a snažíme se chránit vaše informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme přijali ("Zásady ochrany osobních údajů"), abychom vysvětlili, jaké informace mohou být na naší webové stránce shromažďovány, jak využíváme tyto informace a za jakých okolností můžeme tyto informace zveřejnit třetím stranám. Jakékoli informace, které poskytnete, budou použity pouze v souladu s těmito zásadami. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, a nevztahuje se na sbírku informací z jiných zdrojů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů spolu s podmínkami používání a smluvními podmínkami zveřejněnými na našich webových stránkách stanoví obecná pravidla a pravidla pro používání vašeho webu. V závislosti na vašich aktivitách při návštěvě naší webové stránky budete muset souhlasit s dalšími podmínkami.

 

 1. SOUHLAS

Vaše užívání našich stránek nebo služeb znamená, že souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami, nepoužívejte naše stránky ani služby.

Používáním této stránky nebo našich služeb zastupujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku nadpoloviční, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště ve věku nadpoloviční a že jste nám dal svůj souhlas Umožnit některým vašim malým závislým osobám používat tyto stránky.

 

 1.  BEZPEČNOSTNÍ

Naše prodejny a data jsou hostovány obchodními společnostmi nebo nejlepších hostingových služeb, jako je Amazon Web Services. Uloží data na zabezpečeném serveru za firewallem. Chcete-li chránit vaše osobní údaje, přijmeme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abyste se ujistili, že nejsou nevhodně ztraceny, zneužity, přístupné, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění vašich informací, byly zavedeny vhodné elektronické, fyzické, digitální a řídící postupy, které chrání informace, které shromažďujeme online, a zajišťujeme jejich bezpečnost.

Nebudeme ukládat ani přímo zpracovávat žádné informace, které by mohly být použity k zahájení plateb. Za tímto účelem máme smlouvy se specializovanými zpracovateli plateb, které zavedly osvědčené postupy mezinárodně auditované, aby byly vaše platební údaje chráněny. Zjistěte prosím, že vaše data jsou šifrována prostřednictvím standardu pro bezpečnost dat platebních karet (PCI-DSS). Požadavky na PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zacházení s informacemi o kreditní kartě v našem obchodě a poskytovateli služeb.

Přijmeme vhodné postupy shromažďování, uchovávání a zpracování dat a bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách. Citlivá a soukromá výměna dat mezi webem a jeho uživateli se děje přes zabezpečený komunikační kanál SSL a je zašifrována a chráněna digitálními podpisy

 

 1. JAK ZÍSKÁME INFORMACE

Stejně jako většina provozovatelů webových stránek shromažďujeme informace o tom, jaké typy prohlížečů a serverů zpravidla zpřístupňují, jako je typ prohlížeče, jazyková preference, odkazující stránka a datum a čas každé žádosti návštěvníka. Naším účelem při shromažďování osobně neidentifikovatelných informací je lépe pochopit, jak naši návštěvníci využívají naše webové stránky. Z času na čas můžeme souhrnně zveřejňovat informace, které neumožňují identifikaci osob, například publikováním zprávy o trendech v používání svých webových stránek.

Také shromažďujeme potenciálně osobní identifikační informace, jako jsou adresy internetového protokolu (IP) pro přihlášené uživatele a pro uživatele, kteří ponechávají komentáře na našich blogových příspěvcích. Zveřejňujeme pouze přihlášené adresy IP uživatelů a kometáře za stejných okolností, které používá, a zveřejňuje informace o osobním identifikaci, jak je popsáno níže.

Také shromažďujeme různé osobní identifikační údaje, například e-mailové adresy, jméno kupujícího, adresy pro přepravu nebo fakturaci a jednotlivé údaje o předpisech. Tyto informace používáme ke splnění vaší objednávky nebo k pochopení toho, jak používáte naše služby a personalizujeme vám naše služby.

Níže je neúplný seznam příkladů, jak shromažďujeme informace.

 

COOKIES

Chcete-li obohatit a zdokonalit své online zkušenosti, používáme "Cookies", podobné technologie a služby poskytované ostatními k zobrazení personalizovaného obsahu nebo inzerce a ukládání vašich preferencí do vašeho počítače.

Soubor cookie je řetězec informací, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka a prohlížeč návštěvníka poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí. Cookies používáme k identifikaci a sledování návštěvníků, využívání našich stránek a služeb a jejich služeb nebo přístupových preferencí. Návštěvníci, kteří si nechtějí umístit cookies na svých počítačích, by měli nastavit prohlížeče, aby před použitím našich služeb odmítli soubory cookie s nevýhodou, že některé funkce našich webových stránek nebudou fungovat správně bez pomoci cookies.

 

ECOMMERCE TRANSAKCE

Ti, kteří u nás objednávají, jsou požádáni, aby poskytli další informace, včetně případných osobních a finančních informací požadovaných pro zpracování těchto transakcí. V každém případě shromažďujeme tyto informace pouze v míře, která je nezbytná nebo vhodná k plnění objednávky nebo účelu interakce návštěvníka s našimi službami.

 

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Můžeme bez dalšího upozornění nebo varování a na základě vlastního uvážení sledovat, zaznamenávat a zpracovávat jakoukoli komunikaci s vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo jiných digitálních kanálů za účelem kontroly kvality a školení nebo pro naši vlastní ochranu.

 

SDĚLENÍ

S vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily, tištěné materiály nebo obchodní nabídky o našich produktech nebo službách. Sledujeme také, jak se naši uživatelé zabývají těmito komunikačními prostředky a snaží se maximalizovat svou hodnotu pro vás.

 

AD SÍTĚ

Reklamy zobrazované na našich webových stránkách a reklamy, které se objeví kdekoli jinde na internetu nebo na mobilních zařízeních, vám mohou být doručeny reklamními partnery, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují, aby reklamní server rozpoznal váš počítač pokaždé, když vám pošle inzerát online, aby shromažďoval informace o vás nebo ostatních, kteří používají váš počítač. Tyto informace umožňují inzertním sítím mimo jiné poskytovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat.

Často můžete nastavit předvolby pro způsob, jakým reklamní sítě shromažďují a používají vaše data nebo co vám ukáží. Pokud chcete, můžete zcela zakázat inzerci na základě zájmů nastavením souborů cookie nebo trvale pomocí pluginu prohlížeče.

Můžeme zaplatit některým z našich reklamních partnerů, kteří vám pomohou zaslat elektronickou reklamu. Můžeme také získat provizi z určitých odkazů na našich webových stránkách nebo jinak usnadnit objednávky od vás. To neovlivňuje vaše nákupy ani cenu, kterou můžete zaplatit na našich stránkách.

 

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Naše služba může obsahovat odkazy na externí stránky, které nejsou provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Tyto služby se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů a nikoli naše. Nemáme žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek, produktů nebo služeb třetích stran.

 

 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Využíváme výše uvedené informace jako první pro generování statistik (informace o souhrnné úrovni) o chování návštěvníků našich stránek a jejich transakcí a profilů. Tyto informace můžeme veřejně zobrazit nebo je poskytnout ostatním, pokud zůstávají informace na souhrnné úrovni.

Osobní údaje shromažďujeme a používáme k různým účelům, včetně:

 • Zlepšit služby zákazníkům. Vaše informace nám pomáhají účinněji reagovat na vaše požadavky na zákaznické služby a potřeby podpory.
 • Přizpůsobení uživatelských zkušeností. Celkově můžeme použít informace, abychom pochopili, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a zdroje poskytované na našich stránkách.
 • Chcete-li vylepšit naše stránky. Neustále se snažíme zlepšovat nabídky našich webových stránek na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme.
 • Zpracování transakcí. Můžeme použít informace, které uživatelé poskytují o sobě při zadávání objednávky pouze k poskytnutí služby pro danou objednávku. Tyto informace nesdílíme s externími stranami, s výjimkou rozsahu nezbytného k poskytování služby
 • Správa obsahu, propagace, průzkumu nebo jiné funkce webu. Chcete-li odeslat informace o uživateli, které se dohodly, že obdrží informace o tématech, o kterých si myslíme, že budou pro ně zajímavé.
 • Posílat pravidelné e-maily a umístit s sebou jakýkoli jiný druh komunikace

Uživatelé e-mailové adresy, kteří zpracovávají objednávky, se mohou použít pouze k zaslání informací a aktualizací týkajících se jejich objednávky. Mohou být také použity k zodpovězení jejich dotazů a / nebo jiných požadavků nebo otázek.

 

 1. MARKETING OPT-IN

Pokud se uživatel rozhodne, že se přihlásí do našeho mailing listu, obdrží e-maily, které mohou zahrnovat firemní zprávy, aktualizace, související informace o produktech nebo službách. Pokud by se uživatel kdykoli rozhodl odhlásit od příjmu budoucích e-mailů, zahrnuli do dolní části každého e-mailu podrobné pokyny k odhlášení

Můžeme vás rovněž kontaktovat pomocí automatizovaných hovorů a textových zpráv na jakémkoli telefonním čísle, které jste nám poskytli, aby: (i) vás informovali o vašem stavu objednávky; (Ii) řešení potíží s vaší objednávkou; Nebo (iii) vám pomohou objednávat nebo změnit pořadí, nebo pokud je to nutné, abyste si uvědomili svůj účet.

 

 1. PÉČE O OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ INFORMACE

Neposkytujeme, neobchodujeme ani neprodáváme potenciálně osobně identifikující a osobně identifikující informace komukoli.

S našimi obchodními partnery, důvěryhodnými partnery a inzerenty můžeme sdílet obecné agregované demografické informace, které nejsou spojeny s osobními identifikačními údaji týkajícími se návštěvníků a uživatelů. Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomohou řídit naše podnikání a stránky nebo spravovat činnosti v našem zastoupení, například zasílání informačních bulletinů nebo průzkumů. Informace o těchto informacích můžeme sdílet s těmito třetími stranami pouze pro tyto omezené účely.

Potřebujeme sdílet vaše osobní údaje s různými stranami, abychom vám pomohli provést příkazy, které jste nám udělili. Proto sdělíme vaše osobní údaje poskytovatelům plateb, poskytovatelům logistických služeb a všem ostatním stranám, které hrají roli při poskytování služeb nebo produktů, které jste od nás objednali. Když přidělíme prodej třetí straně, aby tato strana dokončila prodej s sebou namísto nás, přenášíme údaje té straně, která je nezbytná k plnění objednávky.

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, které používáme, budou shromažďovat, používat a zpřístupňovat vaše informace pouze v míře nezbytné k tomu, aby mohly vykonávat služby, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další procesory platebních transakcí, však mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musí být poskytnuty pro vaše transakce spojené s nákupem. Pro tyto poskytovatele doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili způsob, jakým budou s těmito poskytovateli zpracovávat vaše osobní údaje. Zejména si pamatujte, že někteří poskytovatelé mohou být umístěni nebo mají zařízení v jiné jurisdikci než vy nebo nás. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, pak se na vaše informace mohou vztahovat zákony příslušných jurisdikcí, ve kterých je poskytovatel služeb nebo jeho zařízení umístěna.

Zveřejňujeme potenciálně osobní identifikační a osobní identifikační údaje pouze těm našim zaměstnancům, dodavatelům a přidruženým organizacím, které (i) potřebují znát tyto informace, aby je zpracovaly v našem zastoupení nebo poskytovaly služby dostupné na našich webových stránkách a ( Ii) kteří se dohodli, že ji nezveřejní jiným osobám. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací mohou být umístěni mimo vaši domovskou zemi. Že používáte naše webové stránky, souhlasíte s tím, abyste jim tyto informace předali.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to zákon vyžaduje. V reakci na předvolání, soudní příkaz nebo jinou žádost vlády zveřejňujeme potenciálně osobní identifikační a osobní identifikační údaje.

 

 1. ODSTRANĚNÍ VAŠEHO SOUHLASU

Pokud nám záměrně nebo návštěvou našich služeb poskytnete informace, předpokládáme, že souhlasíte s tím, abychom je shromažďovali a používali z důvodů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Požádáme-li o vaše osobní údaje z konkrétního důvodu, jako je marketing, budeme vás buď přímo požádat o váš vyjádřený souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říci ne.

Pokud se rozhodnete změnit po předchozím volání, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas, abychom vás kontaktovali tím, že nás oznámili hello@eoptika.com.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce webových stránek jsou k dispozici pouze a jsou k dispozici pro komerční účely a mají přístup k vašim datům. Odvoláním vašeho souhlasu nemusí být možné poskytnout vám všechny služby.

 

 1. PŘEVODY

Pokud je naše podnikání nebo webový obchod zakoupeny nebo sloučeny s jinou společností, mohou být vaše informace převedeny na nové vlastníky, aby mohly nadále prodávat produkty. Uchováváte si právo odhlásit se od jakékoli komunikace s někým v budoucnu.

 

 1. ZMĚNY TÉTO POLITIKY

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a podle vlastního uvážení. Pokud tak učiníme, změníme aktualizovaný datum v dolní části této stránky nebo budeme informovat uživatele prostřednictvím e-mailu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a uvědomovat si změny.

Změny a vysvětlení se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Vaše pokračování v používání těchto stránek po změně těchto Zásad ochrany osobních údajů bude znamenat, že jste takovou změnu přijali.

Aktuální verze těchto Zásad ochrany osobních údajů vstoupila v platnost dne 1. června 2017.

 

 1. OTÁZKY A KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud byste chtěli zaregistrovat stížnost nebo prostě položit otázku, obraťte se na našeho důstojníka pro dodržování zákonů o ochraně soukromí na adrese hello@eoptika.com.

 

 

 

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte mezi prvními, kdo se dozví o našich akcích a novinkách.