Obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽITÍ A PRODEJE

 

 1. PŘEHLED

Vítejte na eoptici.cz.

Tato webová stránka je provozována společností (eOptika Ltd). Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v části Kontaktní informace. Definujeme jako naše „web“ všech digitálních produktů a služeb poskytovaných na vás prostřednictvím webových stránek, mobilních aplikací a jiného digitálního zařízení či fyzického kanálu. Tím, že navštívíte naše webové stránky a / nebo nákup něco od nás, můžete zapojit do naší „službě“ a souhlasíte s následujícími podmínkami ( „Podmínky služby“ a „Podmínky pro nákup“, společně dále jen „Podmínky“ ), včetně těch dalších podmínek a zásady v tomto dokumentu a / nebo jsou k dispozici, které odkazuje hypertextový odkaz.

Měli byste si přečíst tyto podmínky služby a podmínky prodeje (společně označovány jako „Podmínky“) před použitím této webové stránky. Váš přístup a využívání našich webových stránkách, stejně jako zadání objednávky je podmíněno na přijetí a dodržování těchto termínů. Nepoužívejte nadále používat webové stránky, pokud nechcete přijmout všechny podmínky uvedené na této stránce.

 

 1. DEFINICE A ROZSAH

Na celém webu, termíny „my“, „my“ a „naše“ odkazují na eOptika Ltd. který nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto místě pro vás uživatel, podmíněné ihned po přijetí všech termínů, podmínek, politik a upozornění zde uvedené.

Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a všech ostatních, kteří přistupují nebo užívají internetové stránky.

Veškeré nové funkce a nástroje, které jsou přidány do aktuálního skladu podléhá také s Podmínkami.

U některých nepovinných doplňkových služeb, které obvykle nabízejí kromě pravidelných služby provádíme v celé této webové stránky, případně za dalších podmínek. Budeme komunikovat tyto podmínky s vámi před vámi, než se rozhodnete, nebo ne je používat.

Stávající dokument je překladem z původního znění Angleščina, který je k dispozici zde vyzkoušena. My jen poskytnout překlad pro účely pohodlí a v případě rozporu mezi oběma verzemi má přednost původní Angleščina jazyková verze.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

 

PODMÍNKY SLUŽEB

 

 1. LICENCE A PŘÍSTUP

Na základě vašeho souladu s těmito podmínkami, (eOptika) vám uděluje licenci k přístupu a osobnímu i nekomerční využití současného webu.

Primárním cílem našich webových stránek a služeb je pomoci jednotlivcům přijmout správné pomoc korekce zraku. Primární forma se jedná o maloobchodní prodej některých položek korekce, koupě, která je regulována v rámci těchto podmínek nákupu.

Nesmíte použít některou z našich služeb (i) k podvodným účelům nebo v souvislosti s trestným činem nebo jiné nezákonné činnosti, nebo (ii) způsobit zlost, nepohodlí nebo úzkost.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu ukončit účty nebo smazat případně upravit obsah, jste-li v rozporu s platnými zákony, tyto Podmínky užívání nebo jakákoli další smluvní podmínky, pokyny a politiky

Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla pro omezení přístupu k účtu, počítače a zařízení, a to v rozsahu povoleném příslušným zákonem souhlasíte s tím, přijmout odpovědnost za veškeré činnosti, které se vyskytují v rámci vašeho účtu nebo hesla. Nesete odpovědnost za to, že informace, které jste nám poskytli jsou správné a úplné, a že nás informovat o jakýchkoli změnách údajů, které jste poskytli. Můžete přistupovat a aktualizovat mnoho informací, které jste nám poskytli, včetně nastavení účtu, v oblasti na Váš účet na webu.

Můžeme také poskytnout vám přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž jsme ani sledovat, ani nemají žádnou kontrolu ani vstup. Berete na vědomí a souhlasí s tím, že poskytují přístup k těmto nástrojům „jak je“ a „jak jsou přístupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení či podmínky jakéhokoliv druhu, a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo v souvislosti s používáním volitelných nástrojů třetích stran. Jakékoliv použití vámi volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vlastní riziko a uvážení a vy byste měli Ujistěte se, že jste obeznámeni s a schvalovat podmínky, za nichž jsou nástroje poskytované příslušným poskytovatelem (y) třetí strany.

 

 1. PRIVÁTNÍ

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které řídí vaše používání našich služeb pochopit naše postupy.

 

 1. PODMÍNKY PRODEJE

Použijete-li naše webové stránky umístit obchodní příkaz, váš vztah s námi bude také přijít se řídí našimi dalšími podmínkami prodeje. Obraťte tuto zásadu pochopit naši kupní smlouvu, svá práva a své postupy.

 

 1. INFORMACE NA WEBU

Materiál na těchto stránkách je k dispozici pouze pro obecné informace a nemělo by se spoléhat ani používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnější, úplnější nebo včasnějších zdroje informací. I když se snažíme zajistit, aby informace na těchto stránkách jsou správné, nemůžeme zaručit jeho úplnost a přesnost; ani jsme se zavázali k tomu, že internetové stránky i nadále k dispozici, nebo že materiál na webových stránkách je stále aktuální. Občas může být informace na našem webu, který obsahuje typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace, nebo zrušit objednávku v případě, že některé informace na našich webových stránkách je nepřesné kdykoli a bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku).

Jakékoliv spoléhání na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.

Nejsme odpovědní, pokud zpřístupní informace na těchto stránkách není přesné, úplné a aktuální. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto stránek kdykoliv, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách.

 

 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, máme vlastní práva k duševnímu vlastnictví pro všechny materiály prezentované na těchto stránkách. Všechna práva duševního vlastnictví, jsou vyhrazena.

Je vám udělena omezenou licenci pro prohlížení a používání materiálu na našich webových stránkách a / nebo vytisknout nebo uložit stránky z tohoto webu pro vlastní osobní použití podléhá omezením uvedeným v těchto podmínkách.

Ty jsou výslovně omezeno všechny tyto vlastnosti bez našeho výslovného písemného souhlasu: Pomocí našich značek a ochranných známek; (Re) Webové stránky nakladatelství jakýkoliv materiál v žádném médiu; Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály pro jakoukoli jinou než vlastní potřebu účelu; Prodejní, distribuci a / nebo komerčního využití v žádném případě jakékoliv webové stránky materiál Veřejně provedení nebo zobrazování libovolné webové stránky materiálu Pomocí této webové stránky takovým způsobem, který je nebezpečný, nebo které by mohly být škodlivé pro tyto webové stránky, pomocí tohoto rozporu Site použitelné zákony a předpisy, nebo takovým způsobem, který má za následek, nebo která by mohla vést k újmě na webové stránky nebo jiné osobě nebo podnikatelského subjektu, zapojit se do jakékoliv dolování dat, sběr dat, datový extrahování nebo jakýkoli jiný podobný typ aktivity vztahující se k této webové stránky, nebo při použití této webové stránky pomocí této webové stránky, aby se zapojily do jakéhokoli typu reklamní a marketingové aktivity; Vytváření a / nebo publikování své vlastní databáze, která představuje podstatnou část některého z našich webových stránek materiálů (např naše ceny a záznamy o produktech).

Bez předchozího a výslovného souhlasu, můžete také nevytvářejí rámce kolem našich webových stránkách, nebo použít jiné metody, které jakýmkoliv způsobem měnit vizuální prezentaci nebo vzhled našeho duševního vlastnictví, web, naše obchodní značky, loga nebo jiné vlastnické informace (včetně obrázků , text, rozvržení stránky, nebo forma) a veškeré meta tagy, softwarový kód nebo jiný skrytý text.

 

 1. PŘEZKUM A PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ

Některé části této webové stránce nabízejí příležitost pro uživatelé zveřejňovat a vyměňovat si názory, informace, materiály a daty ( ‚Komentáře‘) v oblasti internetových stránkách. Nechceme obrazovku, upravovat, publikovat nebo zkontrolovat komentáře před jejich vzhled na webových stránkách a Komentáře nereflektují názory nebo názory eOptika Ltd., jejích zástupců nebo poboček. Komentáře odrážejí pohled a názor na osobu, která příspěvky jako pohled či názor. A to v rozsahu povoleném platnými zákony nebudeme odpovědní za připomínky nebo jakékoliv náklady vzniklé ztráty, škody nebo výdaje způsobily a nebo utrpěl v důsledku jejich používání a / nebo vysílání a / nebo vzhledu Komentáře k tomuto webu.

Vyhrazujeme si právo sledovat všechny komentáře a odstranit veškeré připomínky, které považuje podle vlastního uvážení za nevhodné, urážlivé nebo jinak v rozporu s těmito podmínkami.

Prohlašujete a zaručujete, že: máte nárok na post komentáře na našich webových stránkách a mají všechna potřebná povolení a souhlasy, aby tak učinily; Tyto komentáře neporušuje žádné právo duševního vlastnictví, včetně a bez omezení autorského práva, patenty nebo ochranné známky, nebo jiná vlastnická práva jakékoliv třetí strany; Tyto komentáře neobsahují žádné urážlivé, pomlouvačné, urážlivé, neslušné nebo jinak nezákonný materiál nebo materiál, který je narušení soukromí; Tyto komentáře nebudou použity k získávání nebo podporu podnikání nebo přítomné vlastních nebo obchodní činnosti nebo nezákonné činnosti.

Udělujete nám nevýhradní bezplatnou licenci k použití, reprodukci, upravovat a schvalovat jiné osoby k užívání, reprodukování a upravit některé z vašich připomínek v každém a všech forem, formátů nebo média.

 

 1. JINÁ PODÁNÍ

Pokud se na základě naší žádosti, můžete poslat některá zvláštní podání (přihlášek příklad soutěže) nebo bez žádosti od nás poslat kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány či jiné materiály, ať už on-line, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak využívat na jakémkoli médiu žádné připomínky, které dopředu nám. Jsme a musí být pod žádnou povinnost (1), aby byla zachována jakékoliv připomínky a důvěry; (2), aby zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) reagovat na případné připomínky.

Můžeme, ale nemají povinnost, sledovat, upravit nebo odstranit obsah, který určí podle vlastního uvážení jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní či jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky pro poskytování služeb ,

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva jakékoliv třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiné osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé nebo jinak nezákonné, hanlivé nebo obscénní materiál, nebo mohou obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že je někdo jiný než vy, nebo jinak klamat nás nebo třetím stranám, pokud jde o původ žádné připomínky. Nesete plnou odpovědnost za jakékoli připomínky, které provedete a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nenese žádnou odpovědnost za případné komentářů přidaných vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

 

 1. HYPERLINKING

Tyto organizace mohou odkazovat na našich webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu: Vládní agentury; Vyhledávače; Zpravodajské organizace; Online adresář distributorů, když doporučená cena v USA ve svém adresáři stejným způsobem, jak se hypertextový odkaz na webových stránkách; a výrobci výrobků, které prodávají.

Můžeme posuzovat a schvalovat podle vlastního uvážení dalších Žádosti o propojení z těchto typů organizací, například: pro neziskové obchodní podniky nejsou uvedena v předchozím skupině; spotřebitelů a / nebo sdružení podniků a informační zdroje; komunitních webových stránek a dalších digitálních publikací a skupin; sdružení nebo charity; Online distributoři adresář; internetové portály; vzdělávací instituce a obchodní sdružení. Máte-li zájem o propojení na našich webových stránkách, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na nás.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a podle vlastního uvážení požadovat, aby odstranit všechny odkazy nebo nějakou konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, aby okamžitě odstranit všechny odkazy na našich webových stránkách na základě této žádosti.

Můžeme také rozhodnout umístit odkazy na našich webových stránkách na vašem webu, čeká na vaše povolení, aby tak učinily. Budeme mít žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah se zobrazí na vašem webu. Souhlasíte s tím, odškodnit a obhájit nás za všechny nároky vyplývající z nebo založené na svých webových stránkách. Máte-li najít nějaký odkaz na našich webových stránkách nebo jakékoli odkazované webové stránky problematický z jakéhokoli důvodu, měli byste nás kontaktovat o tom.

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo škody v souvislosti s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoliv webové stránky třetích stran. Přečtěte si prosím pečlivě zásady a postupy třetích stran, a ujistěte se, že jste správně pochopili, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů jiných výrobců by měly být směrovány na třetí strany.

 

 1. VYLOUČENÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, ani nezaručuje, že vaše užívání našich služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné. Nemáme žádnou záruku, že výsledky, které mohou být získány z používání služby budou přesné či spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odebrat službu po neomezenou dobu nebo službu zrušit kdykoli, bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo nemožnosti použití, služba je na vaše vlastní riziko. Servis a všechny produkty a služby doručeno prostřednictvím služby, jsou (pokud to není výslovně uvedeno u nás), za předpokladu, ‚jak je‘ a ‚jak je k dispozici‘ pro vlastní použití, a to bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivost, titulu a neporušení.

V žádném případě bychom naši ředitelé, zaměstnanci, dceřiné společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo licencí odpovědnost za zranění, ztráty, pohledávky, nebo jakékoliv přímé, nepřímé, trestní, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku, ušlý zisk, ztráty úspor, ztrátu dat, reprodukční pořizovací cenou, nebo jakékoliv podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho použití kteréhokoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízeny využívání služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku se jakkoli vztahuje k vašemu používání služby nebo jakéhokoliv výrobku, včetně, ale bez omezení, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakýkoliv obsah nebo jakákoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakýkoli obsah (nebo produktu) publikováno, přenášeného nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím služby, i když radil o možnosti jejich vzniku. Protože některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových stavů nebo jurisdikcích, bude naše odpovědnost omezena maximální možné míře povolené zákonem.

EOptika a její dceřiné společnosti nebudou zodpovědné za (i) ztrát, které nebyly způsobeny žádným porušením z naší strany, nebo (ii) jakékoliv obchodní ztráty (včetně ztráty zisku, tržeb, zakázek, předpokládaných úspor, dat, goodwillu nebo promarněného výdajů ), nebo (iii) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, které nebyly předvídatelné vás i nás, když vznikla smlouva o prodeji produktů z naší strany na vás.

Zákony některých zemí neumožňují některá nebo všechna omezení popsaných výše. Pokud se tyto zákony se vztahují na vás, některé nebo všechny výše uvedené omezení nemusí vztahovat na vás a můžete mít další práva.

 

 1. IDEMNIFICATION

Souhlasíte s tím, že odškodní, bude obhajovat a bránit eOptika Ltd a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, ředitele, agenty, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatele, dodavatele, stážistů a zaměstnanců neškodný z jakéhokoliv nároku nebo poptávky, včetně přiměřených poplatků za právní služby, vyrobené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení zákona nebo práv třetí strany.

 

 1. CELÁ SMLOUVA

Tyto podmínky, včetně případných právních vyrozumění a popření obsažené na těchto webových stránkách, tvoří úplnou dohodu mezi (eOptika), a s ohledem na vaše používání této webové stránky, a nahradit všechny předchozí dohody a ujednání, pokud jde o totéž.

Neúspěch nás vykonávat nebo vymáhat jakékoliv právo či ustanovení těchto podmínek služby nezakládá důvod pro zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a veškeré postupy nebo provozní pravidla vyslán námi na této stránce nebo ve vztahu ke službě představuje úplnou dohodu a porozumění mezi námi a vámi a řídí vaše používání služby a nahrazuje veškeré dřívější nebo současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústní nebo sepsané mezi námi a vámi (včetně, ale bez omezení na jakékoliv předchozí verze podmínek služby).

 

 1. ODDĚLITELNOST

V případě, že některé ustanovení těchto podmínek služby se určí za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, takové ustanovení však být vymahatelná v úplném rozsahu povoleném platnými právními předpisy, a nevymahatelná část bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek servis, toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných zbývajících ustanovení.

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, že tato podmínka bude považována za oddělitelnou a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti.

 

 1. SPRÁVNÍ ZÁKON

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy (Maďarsko / Velká Británie / státu Delaware ve Spojených státech amerických), bez ohledu na jejich ustanovení o konfliktu práva.

Přiznáváte, že jste v závislosti na vaší zemi občanství, bydliště nebo daňové rezidence, může také spadat do určitého dovoz, nákup, bankovnictví, soukromí a dalších předpisů, které mohou mít vliv na schopnost využití našich služeb. Přijímáte být plně odpovědný za dodržování těchto předpisů, které mohou mít dopad na užívání těchto webových stránek nebo poskytování našich služeb.

 

 1. UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody pro všechny účely.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud ukončena vámi nebo námi. Můžete ukončit tyto podmínky služby kdykoli nás upozornili, že již nechcete využít našich služeb, nebo když přestat používat naše stránky.

 

 1. KONTAKTNÍ INFORMACE

Můžete se obrátit na naši společnost o jakékoli otázce, včetně otázky týkající se těchto podmínek, na následujících adresách.

 

eOptika Ltd

1066 Budapešť

Terez krt 50.

Maďarsko

Virtuální prohlídka naší optiky v Budapešti

EU daňový kód:  HU23111572

Registrační číslo společnosti: 01-09-953509

Běžný účet: HU49107007326619662050000005 (EUR), SWIFT: CIBHHUHB

 

Email: info@eoptici.cz 

Telefon: +442036086177

Adresa pro vrácení:

1067 Budapešť

Terez krt 41

Maďarsko

 

 1. ZMĚNY

Nejaktuálnější verze Podmínek služby je k dispozici kdykoliv v této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby vystavením aktualizací a změn na našich webových stránkách. Budeme psát datum změny na této webové stránce. Vaše další používání nebo přístupu k naší webové stránky nebo služby po vyslání případné změny těchto podmínek představuje souhlas s těmito změnami.

Změny nemají zpětný účinek, a že například objednávky na základě předchozí verze našich podmínek spadat pod režim Podmínek platných v době objednávky.

Tyto podmínky služby a prodejní podmínky vstoupily v platnost dne 1. června 2017.

 

PODMÍNKY PRODEJE

 

 1. STÁŘÍ

Nechceme prodávat výrobky zakoupit u dětí. Můžeme prodávat výrobky dětské zakoupit dospělými.

Souhlasem s těmito podmínkami služby, prohlašujete, že jste alespoň plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletost ve vašem státě nebo provincii bydliště a vy jste nám dali svůj souhlas umožňují některý z vašich menších rodinných příslušníků používat tuto stránku.

 

 1. PLATNÁ POŽADAVKA

Podáním objednávky na našich webových stránkách, jste ověření, že jste držitelem platného předpisu pro objektivy objednáváte. Tímto se potvrzuje, že informace, které poskytují, je platný a přesně podle pokynů svého oční péče profesionální. Také potvrdil, že Vaše předpis je méně než 12 měsíců. Vy, zákazník, dát svůj souhlas s naším obrátit na oční odborník ověřit vaše informace předpis, pokud je to nutné. Chápete, že je vaší povinností absolvovat pravidelné kontroly zraku a udržovat up-to-date předpis. Nejsme zodpovědní za případné následky v důsledku odchylky od svého lékařského předpisu.

 

 1. CENY

Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné DPH.

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vaše cena se nezmění po umístil platné objednávky.

I přes naše nejlepší úsilí, malý počet položek v katalogu může být nesprávně oceněna. Ověříme cen při zpracování objednávky a před vezmeme platby. Pokud jsme udělali chybu a správné ceně výrobku je vyšší než cena na webových stránkách, můžeme buď kontaktovat před odesláním požádat, zda chcete koupit výrobek za správnou cenu, nebo zrušit objednávku. -Li správná cena výrobku je nižší než náš stanovenou cenu, budeme účtovat nižší částku a poslat produkt.

 

 1. FAKTURA

Jak jsme se prodává pouze spotřebitelům, my obvykle vydat pouze účet, a nikoli celý fiskální faktury. Prosím, mějte na fyzickou nebo elektronickou kopii vašeho účtu, potvrzení objednávky nebo potvrzení přepravního jako dokumentace pro případné záruky nebo záruční nároky.

 

 1. DOSTUPNOST PRODUKTU

Uvádíme informace o dostupnosti výrobků prodávaných u nás na webu, včetně na každé informační stránky produktu. Jak zpracujeme vaši objednávku, budeme vás informovat e-mailem co nejdříve, pokud vůbec nějaké produkty, které si objednají dopadat být k dispozici. Máte možnost nebýt nabitou pro tyto produkty, získat částečnou náhradu nebo čekat na položky, které mají být v zásobě zase tak jsme odeslaný později.

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně on-line prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a jsou předmětem vrátit nebo vyměnit jen podle našich návratové politice.

Vyhrazujeme si právo, ale ne povinnost, omezit prodej našich výrobků či služeb jakékoliv osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Můžeme toto právo uplatnit na případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoliv výrobků nebo služeb, které nabízíme.

 

 1. INFORMACE O PRODUKTU

Pokud není výslovně uvedeno jinak, nejsme výrobcem produktů prodávaných na těchto stránkách. I když jsme pracovat na zajištění toho, aby informace o produktech na našich webových stránkách jsou správné, aktuální obalový materiál a materiály mohou obsahovat více různých informací, která se zobrazí na našich webových stránkách. Složky se mohou také změnit.

Veškeré informace o produktech na našich webových stránkách je poskytován pouze pro informační účely. Doporučujeme, abyste se nespoléhají pouze na informace uvedené na našich webových stránkách. Prosím, vždy číst etikety, upozornění a pokyny dodané s produktem před použitím nebo se obraťte na výrobce.

Obsah na těchto stránkách není určen k náhražce informací poskytnutých lékařem, oční optik, optik, očního lékaře, farmaceuta nebo jiného licencovaného zdravotníkovi. Obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče ihned, pokud máte podezření, že máte nějaký zdravotní problém. Informace o produktech a prohlášení nejsou určeny k použití k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakéhokoliv stavu nemoci nebo zdravotní. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti či nesprávnosti týkající se produktů ze strany výrobců nebo jiných třetích stran. Toto nemá vliv na vaše zákonná práva.

Udělali jsme vše pro zobrazení co nejpřesněji, barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že displej monitoru počítače v libovolné barvy budou přesné.

Všechny druhy výrobků mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení z nás. Vyhrazujeme si právo zastavit jakýkoli výrobek kdykoliv. Jakákoliv nabídka na jakýkoliv výrobek nebo službu z na této stránce je neplatná, pokud zakázáno.

pokyny k použití na balení produktu nemusí být ve vašem rodném jazyce. Zajišťujeme návodů k produktům v jazyku našich zákazníků a to buď v tištěné nebo elektronické podobě. Pokud byste potřebovali manuál produktu, prosím spojte se s námi e-mailem.

 

 1. ÚČET

Když vytvoříte účet s námi, musíte nám poskytnout informace, které jsou přesné, úplné a aktuální po celou dobu. Pokud tak neučiníte, představuje porušení podmínek, které mohou mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu na náš servis.

Souhlasíte, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné nákupu a informace o účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, aby okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísla kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit své transakce a kontaktovat v případě potřeby.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou místo s námi. Můžeme, podle našeho uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávek nebo pod stejným účtem zákazníka, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazy, které používají stejné fakturace a / nebo doručovací adresu. V případě, že bychom provést změnu nebo zrušení objednávky, může se pokusíme upozornit vás kontaktovat e-mailem a / nebo fakturační adresa / telefonní číslo za předpokladu, v době, kdy byla objednávka provedena.

Můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup na naše webové stránky a to kdykoliv a bez předchozího upozornění či odpovědnosti, z jakéhokoliv důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte podmínky služby. Bude-li tento přístup na naše webové stránky bude ukončena veškerá ustanovení Podmínek služby, které vzhledem ke své povaze mělo po ukončení včetně, bez omezení, vlastnická ustanovení, odepření záruky, náhrady škody a omezení odpovědnosti platí i po ukončení pracovního poměru.

 

 1. PROFESIONÁLNÍ KUPUJÍCÍ

Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které, podle našeho úsudku, se zdají být umístěna od prodejců, prodejců nebo distributorů. Tyto profesionální kupující by se měli určit před objednáním a souhlasit s obchodními podmínkami objednání od nás.

Upozorňujeme, že pouze prodávat výrobky v množstvích, která odpovídají typickým potřebám průměrné domácnosti. To platí jak pro množství objednaného zboží v rámci jedné objednávky a podávání několik řádů pro stejný produkt, kde jednotlivé objednávky obsahují množství typické pro běžné domácnosti.

 

 1. ZALOŽENÍ NAŠÍ OBCHODNI SMLOUVYÍ

Když si u nás objednáte, můžete podat nabídku ke koupi výrobky od nás. Náš systém vám pak pošle zprávu potvrzující přijetí objednávky a obsahující údaje o objednávce. Toto je potvrzení, že jsme obdrželi vaši objednávku, a nepotvrdí naše přijetí vaší nabídky ke koupi produktu (y) nebo objednané služby.

Přijímáme pouze vaši nabídku, a uzavřít smlouvu o prodeji za produkt objednal vámi, když jsme expedovat produkt pro vás a poslat elektronickou zprávu potvrzující vám, že jsme vyslali produkt pro vás. Pokud je vaše objednávka odeslána ve více než jednom balíčku, můžete obdržet samostatný expediční zprávu pro každý balíček, a každou zprávu a odpovídající odeslání uzavře samostatnou kupní smlouvu mezi námi za produkt (y) uvedené v této zprávě.

Můžete zrušit svou objednávku na výrobek bez dalších nákladů kdykoliv před odesláním potvrzující zprávu týkající se tohoto produktu. Toto právo na zrušení se nevztahuje na určité kategorie výrobků a služeb. Máte také zákonná práva, jakož i záruky pro návrat položky k nám poté, co nařídil. Naleznete v části týkající se zrušení podrobnosti.

Souhlasíte přijímat prodejní faktury elektronicky nebo v tištěné podobě, jak uznáme za vhodné. Zařadíme kopii zákona nebo balicí list s každou dodávku na vás. Jak jsme se prodat soukromým osobám, může naše faktury nesplňuje účetní kritéria pro fiskální faktur profesionálních kupujících.

 

 1. DODACÍ ODHADY

Máme-li Váš předmět na skladě, se snažíme zabalit můžete objednat na stejné pracovní den a ihned odeslat ji na vás. Nicméně, nemůžeme zaručit, že zadání objednávky v daném čase znamená, že vám bude odeslaný v ten samý den. Uvědomte si také, že výraz na našich webových stránkách „skladem“ obecně se odkazuje na skutečnost, že jsme udrželi svoji produktovou řadu na skladě, ale individuální kombinovaný produkt kupujete může nebo nemusí být na skladě v této konkrétní den.

Když nemáme své zboží na skladě, se snažíme poskytnout vám odhad čas potřebný pro nás dostávat své položky. Některé položky jsou neustále re-objednal, takže mohou přijít brzy. Jiní, na druhé straně, může vyžadují, objednat vaše produkty speciálně pro vás. Náš odhad ukáže objednací časy typické pro produktové řady, který objednáváte. Skutečné dodací lhůty pro vaše konkrétní položky se mohou lišit. Jak jsme závislí na našich dodavatelů zde se snažíme vám poskytnout informace, ale skutečné dodací lhůty nelze zaručit.

My obvykle loď Vaší objednávky v jedné zásilce, po všechny produkty jsou na skladě. Někdy se může rozhodnout dodávat své zboží do samostatných parcel pro logistických důvodů. Pokud si to přejí, si můžete zvolit, zda mají k dispozici položky odeslány na vás, i když mohou být účtovány příslušné přepravní poplatky dvou objednávek poté.

Vezměte prosím na vědomí, že není-li uvedeno jinak, na webových stránkách, odhady dodávek jsou právě to. Oni nejsou zaručené dodací lhůty a nemělo by se na ně spoléhat jako takové.

Aby bylo zajištěno rychlé dodání, doporučujeme, abyste nám poskytnout svou úplnou poštovní adresu, stejně jako denní telefonní číslo pro naše logistické partnery, aby vás kontaktovat. Jakmile je příkaz odeslán, obdržíte přístup k trati a počtu trasování, kde můžete sledovat zásilku online, pokud jste se rozhodli pro sledované volby přepravního. Můžeme, bohužel, není odpovědný za zpoždění doručení způsobené našimi logistickými partnery.

 

 1. DODACÍ OTÁZKY

Balíme své produkty a ochranný obal, aby bylo zajištěno jejich dodání v bezvadném stavu. Nicméně, některé otázky doručení může mít za následek vaše přičemž nespokojeni nebo výrobek považuje za nevhodné k použití. Zkontrolujte zásilku po obdržení. V případě závažných otázek buď odmítnout dodávku (jak na pozemek se automaticky vrací k nám stejným kurýrem) nebo neprodleně nás poté, co otevřel balíček.

 

 1. MEZINÁRODNI ZÁKAZNÍKY

Máme loď na většině zemí světa. Podívejte se prosím na aktuální možnosti dopravy a plateb na našich webových stránkách.

Při objednávání zboží pro doručení mimo EU, může být předmětem dovozních cel a daní, které jsou vybírány jakmile balík dosáhne stanoveného místa určení. Případné dodatečné poplatky za celní odbavení musí nést tebe; nemáme žádnou kontrolu nad těmito poplatky. Celní politika se značně liší od země k zemi, takže byste se měli obrátit na svého místního celního úřadu pro další informace. Dalším dobrým zdrojem informací je dutycalculator.com.

Dále upozorňujeme, že při objednávce od nás, jste považován za dovozce záznamu a musí být v souladu se všemi zákony a předpisy země, ve které se dostávají výrobky. Vaše soukromí je pro nás důležitá a my bychom chtěli naše mezinárodní zákazníky, aby si uvědomit, že dodávky přeshraniční podléhají otevření a kontrole ze strany celních orgánů.

 

 1. ZRUŠENÍ PřED EXPEDICÍ

Vkládá se týká objednávek na produkty, které nejsou na zakázku (tj., Na zakázku pro vaše specifikace).

Máte právo zrušit svou objednávku, než jsme loď na vás. Prosím, dejte nám vědět zasláním zpáteční e-mail potvrzení objednávky. Toto účinně zruší svoji objednávku na nás a tak je stanovena žádná obchodní kontrakt.

Ve většině případů na zrušení účtu znamená, že zásilka nebude nikdy konat.

Nicméně, naše schopnost zastavit zásilku mohou být omezeny typem logistického plnění používáme pro konkrétní objednávku. Ve většině případů jsme schopni zastavit dodávky pro zrušení přijaté před 14.00 hod. V několika dalších případech můžeme být schopen zastavit dodávky na stejné pracovní den.

V několika případech, kde jsme byli schopni zastavit zásilku poté, co jste zrušili, jste stále v bezpečí. Za prvé, může se snažíme kontaktovat logistického partnera a požádat je, aby dodávat na vás. Za druhé, pokud se nemůže zastavit zásilku z právě vydal na vás, jen odmítnout převzetí zásilky, když vás pošťák nebo kurýr doručení kontaktovat.

 

 1. NÁHRADY PO DODÁNÍ

Poté, co jsme vaši objednávku se prodej uskuteční. Stále máte právo požádat o vrácení peněz nebo výměnu položky.

Za prvé, máte zákonné právo požádat o plnou náhradu objednávky. Vaše zákonná práva jsou definována zákony ve vaší směrnicím příslušné země nebo v oblasti ochrany spotřebitele ze strany Evropské unie. Obecně platí, že můžete zrušit objednávku bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy obdržíš zboží zakoupené (nebo poslední zásilku, pokud se týká zboží nebo více kusů kusů dodaných samostatně). Musíte nás informovat o svém rozhodnutí zrušit svou objednávku. Můžete odeslat vaši žádost v souladu s pokyny a formuláře jsou k dispozici na našich webových stránkách, nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, postačí vám poslat svou komunikaci před 14 dny výpovědní lhůta vypršela a dodávat položky k nám do 5 pracovních dnů poté.

Nabízíme také další „peníze zpět“ záruky za nákup konkrétních produktových kategorií. V tuto chvíli nabízíme peněz 365 dní záruku vrácení (po datu nákupu) pro všechny kontaktní čočky, roztoky na kontaktní čočky a oční kapky.

Pro náhrady se uskuteční, musí být zboží vráceno neotevřený, nepoužité, obal musí být nepoškozené a tam by mělo být ponecháno dostatek skladovatelnost. Právo odstoupit od smlouvy, vrácení peněz a výměny se nevztahuje na dodávky produktů, které nejsou vhodné pro návrat z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů v případě, nezakryté vámi po porodu, nebo které jsou po porodu, neoddělitelně smícháno s jinými předměty; a na dodání zboží, která se může zhoršit nebo má krátkou dobu. Definujeme přijatelnou skladovatelnost doleva jako nejméně 6 měsíců (tak dlouho, jak budeme odeslány položky k vám s trvanlivostí minimálně 12 měsíců).

Vrácení položky, je na vaše náklady. Budeme pak vrátí původní náklady, které jste zaplatili za položky, pokud se vracíte celou objednávku. Vracíte-li pouze některé, ale ne všechny položky z objednávky, pak vám vrátíme náklady zaplacené za příslušné položky. Zahájíme náhrady za 2 pracovní dny i méně prostřednictvím stejných platebních prostředků, jak jste použili pro počáteční transakce, pokud jste výslovně stanoveno jinak. V každém případě budete nevzniknou žádné další poplatky v důsledku takové náhrady. Můžeme odmítnout náhradu, dokud jsme obdrželi zboží zpět, nebo jste zadali prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co je nejdříve.

 

 1. VÝMĚNY

Místo náhrady můžete také požádat o výměnu položek, které byste se k nám chtěli vrátit. Původní položky musí být nám stále vráceny za stejných podmínek jako při vrácení peněz.

Budeme připočítat náklady na položky, které jste zaplatili za výměnu. Vzhledem k tomu, že nedokážeme provést částečnou refundaci, můžeme provádět výměnu pouze za objednávku, která se rovná hodnotě vyšší nebo vyšší než hodnota zboží, které se vracíte.

 

 1. PRODUKTY URČENÉ NA OBJEDNÁVKU

Právo na zrušení, vrácení peněz a výměnu se nevztahuje na dodání zboží podle vašich specifikací nebo jasně přizpůsobené.

Například pár speciálních brýlí je vyroben podle vašich specifikací. Sluneční brýle obvykle nejsou. Ale opět se na vás opět přizpůsobí sluneční brýle s čočkami na předpis (s reflexním povlakem aplikovaným na čočky).

Není-li v naší nabídce uvedeno jinak, pro tyto produkty nemůžeme poskytovat náhrady nebo výměny.

 

 1. LICENCOVANÝ OPTICKÝ

Dodržujeme všechny zákony a předpisy týkající se online a offline prodeje produktů, které nabízíme.

Jsme plně licencovaný optik, nabízíme oční kontrolu optometristy, dávkování kontaktních čoček a příbuzných výrobků, výrobu brýlí na předpis a poskytování souvisejících služeb. Naše licence pochází z Maďarska a je pasportována do jiných zemí EU

Dále splňujeme kritéria stanovená jinými nařízeními pro elektronický prodej kontaktních čoček online.

 

 

 1. ÚKOL

Máme právo přidělovat obchodní smlouvu (tj pro konkrétní prodeji vaší objednávky) s sebou na jinou právnickou osobu. Typickým důvodem pro přidělení takové smlouvy je pro schopnost této jiné právnické osoby, ke splnění objednávky v té nejvyšší kvalitě pro vás, než jsme mohli. Například, oni mohou dodat rychlejší, levnější a mají produkty, které jste si objednali na skladě. Taková právnická osoba může nebo nemusí patřit ke stejné skupině společností jako my.

Budeme s vámi komunikovat písemně o přidělení zakázky a která bude plnit objednávky. Tento nový právní subjekt splnění objednávky se pak poslat e-mail o lodní položky, které pak vytváří smlouvu mezi vámi. Tato smlouva se řídí současnými podmínkami prodeje.

Můžeme přiřadit pouze smlouvu s vámi tak dlouho, dokud nová právnická osoba splňující objednávku nyní předpokládá, a souhlasí s tím, aby vykonávat všechny zbývající a soudní závazky vyplývající ze smlouvy. Vaše práva se nemění, pouze naše povinnosti nejsou splněny někým jiným. V případě, že nový právní subjekt nesplní svou povinnost, budeme i nadále odpovědný dodávat výrobky nebo služby, které jste si objednali u nás.

V případě, že přidělila zakázku, my jen sbírat peníze na jiné právnické osoby jako jeho sběrného prostředku. My může nebo nemusí být vyplacena provize pro marketing umožňuje prodej prostřednictvím nového právního subjektu.

Přiřazením kupní smlouvy na někoho jiného, budeme i nadále odpovědný za všechny žádosti o vrácení peněz nebo výměnu za vás. Budeme zálohovat náš závazek k vám reciproční dohodu o právní subjekt, který splnil svou objednávku.

 

 1. ODPOVĚDI SPOTŘEBITELŮ 

Můžete se obrátit na řadu orgánů, pokud máte nějaké stížnosti nebo obavy o nás.

 • Poskytovatelé platebních často poskytnout vám způsoby zastavení plateb na nás, nebo uvedení platby v úschově, dokud jsme dokončili řešení sporů s nimi, nebo s vámi. Nejznámějším příkladem jsou PayPal a společnosti vydávající kreditní karty.
 • Národního svazu spotřebitelů, je možné se obrátit písemně, nebo prostřednictvím svých internetových stránkách.
 • Evropská spotřebitelská centra a členské státy EU poskytují další možnost řešení sporů. Jejich standardní postupy pomohou vám pochopit práva a zahájit řízení mediační proti nám. Můžete se obrátit na příslušné středisko prostřednictvím internetových stránek ec.europa.eu/consumers/ecc/

 

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte mezi prvními, kdo se dozví o našich akcích a novinkách.